En typisk dag ved Inn på tunet

En dag ved "Inn på tunet" kan bestå av aktiviteter som:

  • Tur og kultur i hele distriktet
  • Sosialt samvær rundt bordet
  • Spill og trim
  • Bake, sylte og lage mat i fellesskap
  • Rydding i skog og utmark
  • Vedhogst
  • Stell hage og blomster

Vi koser oss med et enkelt friluftsliv, hvor vi ofte lager mat på bål.