Kriterier for tildeling av plass

Søker må ha en demenssykdom eller en kognitiv svikt. Det vil si nedsatt hukommelse som forårsaker svikt i dagliglivets aktiviteter eller svikt i sosial fungeringsevne. For å ha nytte av tilbudet “Inn på tunet” er det viktig at søker kan bevege seg i variert terreng uten støtte, og ha en utholdenhet til å gå minst 3 km. Søker må ha glede og nytte av å være i et fellesskap, slik at de kan delta i de aktivitetene et gårdsmiljø byr på. Yngre søkere, det vil si personer under 67 år vil bli prioritert, men personer over 67 år kan også søke plass. Man må søke Fredrikstad kommune om plass ved Inn på tunet – Stene. Her kan du søke: Gå til søkesiden