Search Login

 
På gården Stene i Onsøy finnes et dagtilbud til yngre personer med demens, i samarbeid med Fredrikstad kommune. Dagtilbudet er et naturlig lystbetont treffsted som gir et meningsfullt tilbud til yngre personer med demens. Det settes fokus på den friske delen av mennesket, og vi bruker gårdens naturlige aktiviteter og omgivelser for å gi et kvalitativt godt dagtilbud. Vi fokuserer på interesser og aktiviteter som brukerne selv mestrer og har glede av. 

En typisk dag ved Inn på tunet

En dag ved "Inn på tunet" kan bestå av aktiviteter som:

  • Tur og kultur i hele distriktet
  • Sosialt samvær rundt bordet
  • Spill og trim
  • Bake, sylte og lage mat i fellesskap
  • Rydding i skog og utmark
  • Vedhogst
  • Stell hage og blomster

Vi koser oss med et enkelt friluftsliv, hvor vi ofte lager mat på bål.