Search Login

 
På gården Stene i Onsøy finnes et dagtilbud til yngre personer med demens, i samarbeid med Fredrikstad kommune. Dagtilbudet er et naturlig lystbetont treffsted som gir et meningsfullt tilbud til yngre personer med demens. Det settes fokus på den friske delen av mennesket, og vi bruker gårdens naturlige aktiviteter og omgivelser for å gi et kvalitativt godt dagtilbud. Vi fokuserer på interesser og aktiviteter som brukerne selv mestrer og har glede av. 
8086 Mona Skogen

En typisk dag ved Inn på tunet

En dag ved "Inn på tunet" kan bestå av aktiviteter som: Tur og kultur i hele distriktet Sosialt…
Les mer
7525 Mona Skogen

Kriterier for tildeling av plass

Søker må ha en demenssykdom eller en kognitiv svikt. Det vil si nedsatt hukommelse som forårsaker…
Les mer